Loading

/

فست فود کلبه

یزد,اردکان

دسته بندی آیتم های فروشگاه

برای دیدن آیتم های بیشتر صفحه را بکشید

همه

cat

پیتزا ها

0

item

پیتزا مخصوص متوسط

60000 تومان

0

item

پیتزا مخصوص یک نفره

80000 تومان

0

item

پیتزا مخصوص دو نفره

140000 تومان

0

item

پیتزا مخصوص خانواده

175000 تومان

0

item

قارچ و گوشت متوسط

70000 تومان

0

item

قارچ و گوشت یک نفره

95000 تومان

0

item

قارچ و گوشت دونفره

150000 تومان

0

item

قارچ و گوشت خانواده

190000 تومان

0

item

قارچ و مرغ متوسط

70000 تومان

0

item

قارچ و مرغ یک نفره

95000 تومان

0

item

قارچ و مرغ دونفره

150000 تومان

0

item

قارچ و مرغ خانواده

190000 تومان

0

item

مارتا متوسط

40000 تومان

0

item

مارتا یک نفره

55000 تومان

0

item

مارتا دو نفره

90000 تومان

0

item

مارتا خانواده

120000 تومان

0

item

میکس متوسط

70000 تومان

0

item

میکس یک نفره

100000 تومان

0

item

میکس دو نفره

160000 تومان

0

item

میکس خانواده

190000 تومان

0

item

پپرونی متوسط

65000 تومان

0

item

پپرونی یک نفره

85000 تومان

0

item

پپرونی دونفره

130000 تومان

0

item

پپرونی خانواده

150000 تومان
تکمیل سفارش
سفارش شما در حال آماده سازی می باشد.
ثبت نام شما با موفقیت انجام شد.